Usługi
Menu główne

Odbiór odpadów biodegradowalnych z terenu miasta Kalisza

Szanowni Państwo

Pragniemy poinformować, że odpady biodegradowalne będą odbierane z pojemników o pojemności 240L , według harmonogramów raz w tygodniu.

Informujemy również że miesiące wrzesień oraz październik są miesiącami "przejściowymi" to znaczy że nadal będzie można wystawiać odpady biodegradowalne w workach, a także w dostarczonych do Państwa pojemnikach.

Po okresie przejściowym tj. od miesiąca kiedy zostanie uruchomiony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( PSZOK ) tj. najprawdopodobniej  listopad ( proszę dopytywać się dokładnego terminu  w Urzędzie Miasta )  odpady biodegradowalne będą odbierane tylko z brązowych pojemników. Nadmiar odpadów będzie można dostarczać do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Istnieje możliwość zakupienia jednego dodatkowego pojemnika o pojemności 120L lub 240L, który będzie opróżniany wraz z pierwszym pojemnikiem. 

Można zakupić go osobiście w siedzibie naszej firmy 

POM EKO sp. z o.o.  Niedźwiady 38 , obsługa klienta pokój nr 5 lub w innym miejscu , pojemnik musi być brązowy nie większy niż 240 l i posiadać  napis bio , wymogi te wynikają wprost z ustawy o odpadach. 

Mieszkańcy dla których pojemnik o pojemności 240L jest za duży mają możliwość nieodpłatnej wymiany na mniejszy pojemnik o pojemności 120L. Informację taką należy przekazać telefonicznie pod numerem 62 767 23 30 lub mailowo na adres biuro@eko.kalisz.pl.

Z wyrazami szacunku 

POM EKO sp .z o.o. 

Działalność społeczna

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Informacje RODO

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem jest Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Sp. Z o.o., numer NIP: 6180030387, numer REGON: 250029837, ul. Zjazd 23, 62-800 Kalisz.

Do czego będą używane Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania kontaktu, zachowania relacji biznesowych, wykonania usług, wypełnienia umowy, dokonania transakcji sprzedażowych oraz zakupowych, a także w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, jest artykuł 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Czy jest możliwość cofnięcia zgody?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy. Cofnięcie zgody jest możliwe na każdym etapie i nie jest to związane z żadnymi negatywnymi konsekwencjami. Cofnięcia zgody można dokonać w dowolny, wybrany sposób (e-mail, poczta tradycyjna) tak, aby dotarła do wiadomości administratora lub inspektora ochrony danych.

Kiedy i komu możemy przekazać Państwa dane?

Odbiorcą Państwa danych osobowych są upoważnieni pracownicy, współpracownicy oraz partnerzy wspomagający administratora w jego działalności.
 Co mogą Państwo zrobić z przekazanymi nam danymi?

Po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa oraz uzyskania ich kopii, a także żądania ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Do kiedy Państwa dane osobowe będą przechowywane?

Do czasu wycofania zgody lub, jeśli dane będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego celu administratora – do momentu wniesienia sprzeciwu.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane, które pochodzą bezpośrednio od Państwa (lub zostały przekazane w Państwa imieniu) lub dane osobowe, które zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych, w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny.

Niezależnie od uprawnień przysługujących powyżej w związku z przetwarzaniem twoich danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).