Wpisz nazwy odpadów i dowiedz się jak je poprawnie segregować!
Usługi
Menu główne

Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH

  Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH już za nami. Podczas dwóch dni wydarzenia można było odwiedzić stoisko Koalicji BHP, gdzie eksperci odpowiadali na pytania oraz dzielili się wiedzą i doświadczeniem.

            Pierwsza konferencja służb BHP  pt.: „Wyzwanie - bezpieczni w pracy! rozpoczęła się od wystąpienia nadinspektora pracy Tomasza Barańskiego z Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach, który przedstawił szereg inicjatyw, w które firmy komunalne mogą się włączyć. Poza programami edukacyjnymi i profilaktycznymi są to również konkursy dla pracodawców wdrażających najlepsze praktyki w zakresie BHP. O prawie regulującym kwestie BHP w branży komunalnej opowiadał Paweł Legutko z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej SANIKOM, który podkreślał przede wszystkim, że oprócz Kodeksu pracy, sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy są określone w rozporządzeniach z 1997 i 2009 r., których zapisy nie idą w parze z rzeczywistością. W prezentacji przedstawione zostały także sytuacje problematyczne w codziennej pracy kierowców i ładowaczy, związane chociażby ze stycznością z odpadami medycznymi lub niebezpiecznymi wyrzucanymi przez mieszkańców do worków czy pojemników, a tym samym narażeniem pracowników komunalnych na choroby zakaźne. Temat gospodarki paliwowej i rozwiązań GPS w zbiórce odpadów został podjęty przez Mikołaja Mąkę z Przedsiębiorstwa Oczyszczania Miasta EKO z Kalisza. Przedstawił on stosowane przez firmę rozwiązania, które dają oszczędności w zużyciu paliwa przy pokonaniu możliwie jak największej liczby kilometrów. Zasady te dotyczą zarówno tankowania, dostaw czy korzystania ze specjalnych zabezpieczeń zbiorników paliwa, takich jak sita, korki i sondy. Równie ważne jest tworzenie raportów tankowania oraz wyposażenie śmieciarek w system GPS do kontroli położenia pojazdu czy czytniki RFID, które mają monitorować ilości opróżnionych pojemników. Przykłady niestandardowych rozwiązań w gospodarce odpadami zostały zaprezentowane przez przedstawicielkę firmy BYŚ Wojciech Byśkiniewicz Ewę Oleszycką, która opowiedziała m.in. o pracy sokołów i kotów, które pełnią służbę w branży komunalnej i skutecznie radzą sobie z nieproszonymi gośćmi, takimi jak gryzonie, inne ptaki czy robaki. Jednym z głównych problemów, z którymi stykają się zakłady gospodarowania odpadami jest uciążliwy zapach dla pracowników, jak i dla okolicznych mieszkańców. Sposobami na radzenie sobie z nimi są np. naturalne i syntetyczne olejki eteryczne czy system inhibitorów zapachowych. Dodatkowo została podjęta kwestia zakłuć podczas odbioru czy sortowania odpadów, a także możliwy kontakt z materiałem zakaźnym. Okazuje się, że osoby wyrzucające odpady nie zdają sobie sprawy z potencjalnego ryzyka, na jakie narażeni są pracownicy komunalni, stąd firma BYŚ ma wdrożoną odpowiednią procedurę postępowania. Z kolei Patryk Kot, ekspert ds. BHP w firmie ENERIS, skupił się na świadomości pracowników służb komunalnych. Okazuje się, że nie jest to taka oczywista kwestia, mimo, że rozpoczęcie pracy w firmie komunalnej zawsze wiąże się ze szkoleniem wstępnym na temat bezpieczeństwa i higieny pracy, jednak wypadki w pracy się zdarzają i najczęściej dotyczy to pracowników z najkrótszym stażem pracy. Patryk Kot pokazał sposoby na bezpieczne wdrożenie pracownika, np. filmy instruktażowe czy plakaty przypominające o zagrożeniach na stanowiskach pracy. Zaprezentował też narzędzia wspierające codzienną pracę kierowców i ładowaczy podczas odbioru i transportu odpadów, takie jak np. szkolenia motywujące, konkursy wewnętrzne, plakaty, naklejki do samochodów, okresowe spotkania i analizy na temat bezpieczeństwa pracy. O bezpiecznej bazie transportowej opowiedziała Małgorzata Górska z zakładu ENERIS Surowce w Kielcach. Wyraźne oznakowania na zewnątrz i wewnątrz budynku, znaki ostrzegawcze, oświetlenie awaryjne, tablice informacyjne np. "10 zasad ratujących życie" to tylko niektóre rozwiązania wspierające bezpieczne warunki pracy w kieleckiej spółce komunalnej. Podczas wystąpienia zostały też zaprezentowane działania przeciwpożarowe, m.in. oznaczenia miejsc składowania odpadów, stosowany sprzęt i środki gaśnicze, organizowane próbne ewakuacje pracowników czy szkolenia ze stażą pożarną. Przedstawicielka firmy komunalnej pokazała również strój ładowacza, kierowcy i sortowacza, który składa się z wielu elementów ochronnych, takich jak np. odblaski, rękawice, nakrycie głowy, stabilizatory nadgarstkowe, latarki „czołówki” czy maski przeciwpyłowe. Bezpieczeństwo pracowników firm komunalnych jest nierozerwalnie związane z koniecznością uświadamiania społeczeństwa w tym zakresie. O działaniach edukacyjnych dla mieszkańców opowiadała Magdalena Sułek-Domańska z ENERIS, która pokazywała przykłady materiałów informacyjnych na temat właściwej segregacji odpadów, także niebezpiecznych. Podczas prezentacji zostały również przedstawione realizowane przez ENERIS kampanie dotyczące m.in. organizacji przestrzeni wokół altan na opady, martwych pól w śmieciarkach, czyli ograniczeń widoczności oraz bezpiecznego pozbywania się odpadów budowlanych. Na zakończenie konferencji została podjęta kwestia ergonomii pracy kierowcy zawodowego. Paweł Ząbek z firmy Ergosmile przedstawił podstawowe zasady, obowiązujące podczas jazdy samochodem, czyli m.in. prawidłowe zapinanie pasów bezpieczeństwa, odpowiednie trzymanie kierownicy, ustawienie fotela czy zagłówka albo poprawna postawa siedząca na fotelu. Specjalista pokazał też konkretne przykłady rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo kierowców ciężarówek, w tym śmieciarek, takie jak specjalne nakładki na fotele niwelujące powstawanie bólu kręgosłupa czy stosowanie podłokietnika. Zachęcił też do wykonywania prostych ćwiczeń, takich jak ruchy głową czy kończynami podczas jazdy, postoju albo zatrzymania np. na światłach. Prezentacja zakończyła się stwierdzeniem – żeby się ruszać musimy się ruszać!

Serdecznie dziękujęmy Członkom ZPGO za obecność na naszym stoisku a Prelegentom za podjęcie trudu podzielenia się z uczestnikami Targów własnymi wieloletnimi doświadczeniami oraz wiedzą!

Działalność społeczna

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Informacje RODO

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem jest Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Sp. Z o.o., numer NIP: 6180030387, numer REGON: 250029837, ul. Zjazd 23, 62-800 Kalisz.

Do czego będą używane Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania kontaktu, zachowania relacji biznesowych, wykonania usług, wypełnienia umowy, dokonania transakcji sprzedażowych oraz zakupowych, a także w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, jest artykuł 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Czy jest możliwość cofnięcia zgody?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy. Cofnięcie zgody jest możliwe na każdym etapie i nie jest to związane z żadnymi negatywnymi konsekwencjami. Cofnięcia zgody można dokonać w dowolny, wybrany sposób (e-mail, poczta tradycyjna) tak, aby dotarła do wiadomości administratora lub inspektora ochrony danych.

Kiedy i komu możemy przekazać Państwa dane?

Odbiorcą Państwa danych osobowych są upoważnieni pracownicy, współpracownicy oraz partnerzy wspomagający administratora w jego działalności.
 Co mogą Państwo zrobić z przekazanymi nam danymi?

Po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa oraz uzyskania ich kopii, a także żądania ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Do kiedy Państwa dane osobowe będą przechowywane?

Do czasu wycofania zgody lub, jeśli dane będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego celu administratora – do momentu wniesienia sprzeciwu.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane, które pochodzą bezpośrednio od Państwa (lub zostały przekazane w Państwa imieniu) lub dane osobowe, które zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych, w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny.

Niezależnie od uprawnień przysługujących powyżej w związku z przetwarzaniem twoich danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Funkcjonowanie biura P.O.M. EKO w związku z sytuacją epidemiologiczną (koronawirus)

Szanowni Państwo!

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronowirusa SARS-Cov-2 i środki podjęte w celu ochrony, stanowczo zachęcamy Państwa dla własnego bezpieczeństwa do zaniechania osobistych wizyt w Biurze Obsługi Klienta zlokalizowanym w Niedźwiadach 38.

Wszystkie sprawy mogą zostać załatwione telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację, P.O.M. EKO Sp. z o.o. dopuszcza również zawieranie umów w drodze wymiany podpisanych dokumentów i ich skanów. Przypominamy również, że możliwa jest płatność za usługi za pośrednictwem przelewów.

Podajemy dane do kontaktu:

biuro@eko.kalisz.pl                                      tel. 62 7672330 lub 62 7603902

kasia.babiarczyk@eko.kalisz.pl                  tel. 62 7642296

baza@eko.kalisz.pl                                       tel. 62 7602903

Jeżeli jednak uważają Państwo, że konieczna jest osobista wizyta w Biurze Obsługi, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny, w celu umówienia spotkania.

Przypominamy również, że wszystkie informacje dot. koronawirusa, sposobów zabezpieczania się przed nim i postępowania w przypadku podejrzenia wystąpienia choroby dostępne są na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/koronawirus.

 

Z poważaniem,

 Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o.o.