Wpisz nazwy odpadów i dowiedz się jak je poprawnie segregować!
Usługi
Menu główne

System zarządzania jakością

Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o.o. od 2003 roku posiada wdrożony i utrzymany Zintegrowany System Zarządzania obejmujący System Zarządzania Jakością ISO 9001 oraz System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001.

Zakres ZSZJiŚ obejmuje:

  • odbieranie i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych, selektywnie zebranych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,
  • odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości,
  • transport odpadów,
  • transport odpadów poubojowych,
  • mechaniczne mycie czyszczenie i dezynfekcja pionów zsypowych,
  • mechaniczne zamiatanie placów, ulic i hal produkcyjnych,
  • czynności z zakresu opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
  • asenizację.

W Przedsiębiorstwie Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o.o. opracowano i wdrożono ZSZJiŚ w celu lepszego zaspakajania potrzeb swoich klientów, efektywniejszego zarządzania firmą oraz poprawy oddziaływania na środowisko naturalne.

Zarząd spółki zaangażowany jest w rozwój i doskonalenie ZSZJiŚ oraz zapewnia na bieżąco odpowiednie zasoby i środki niezbędne dla właściwego funkcjonowania, utrzymania i weryfikacji wdrożonego Systemu.

Za jakość wykonywanych usług odpowiedzialni są wszyscy pracownicy. Każdy pracownik zobowiązany jest do solidnego i skutecznego działania na rzecz ciągłego doskonalenia jakości.

Działalność społeczna

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Informacje RODO

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem jest Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Sp. Z o.o., numer NIP: 6180030387, numer REGON: 250029837, ul. Zjazd 23, 62-800 Kalisz.

Do czego będą używane Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania kontaktu, zachowania relacji biznesowych, wykonania usług, wypełnienia umowy, dokonania transakcji sprzedażowych oraz zakupowych, a także w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, jest artykuł 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Czy jest możliwość cofnięcia zgody?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy. Cofnięcie zgody jest możliwe na każdym etapie i nie jest to związane z żadnymi negatywnymi konsekwencjami. Cofnięcia zgody można dokonać w dowolny, wybrany sposób (e-mail, poczta tradycyjna) tak, aby dotarła do wiadomości administratora lub inspektora ochrony danych.

Kiedy i komu możemy przekazać Państwa dane?

Odbiorcą Państwa danych osobowych są upoważnieni pracownicy, współpracownicy oraz partnerzy wspomagający administratora w jego działalności.
 Co mogą Państwo zrobić z przekazanymi nam danymi?

Po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa oraz uzyskania ich kopii, a także żądania ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Do kiedy Państwa dane osobowe będą przechowywane?

Do czasu wycofania zgody lub, jeśli dane będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego celu administratora – do momentu wniesienia sprzeciwu.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane, które pochodzą bezpośrednio od Państwa (lub zostały przekazane w Państwa imieniu) lub dane osobowe, które zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych, w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny.

Niezależnie od uprawnień przysługujących powyżej w związku z przetwarzaniem twoich danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).